Skötsel och Service av din glasfiberpool.

Även om glasfiberpooler inte är underhållsfria jämfört med andra pooltyper, kräver de det minsta underhållet. Tack vare den hårda och homogena ytan som motverkar algbildning och ger möjligheten att polera ytan kan din glasfiberpool se ut som ny i många år framöver. Under sin livstid kommer andra pooltyper att bland annat behöva ersätta sina liners. Glasfiberpooler kan hålla hela livet, men man  kommer fortfarande att behöva utföra regelbundet underhåll för att se till att de förblir fina.

 

Här är några tips för att hålla din glasfiberpool ren och vacker i många år framöver:

 

Håll glasfiberpoolen ren.
Om du har träd i din trädgård kommer skräp som löv och insekter att samlas i din pool. Om den lämnas obevakad kommer din pool att förlora sin attraktivitet, men viktigast av allt kommer det att skapa ohygieniskt vatten. Gör gärna  rengöringsschema.

Använd rätt produkter.
Undvik hårda rengöringsmedel i din glasfiberpool och använd inte hårda borstar. Se till att kemikalierna du använder är anpassade för glasfiber.

Fläckar.
Fläckar kan hända om du har för höga metallnivåer. Du kan se vilken metall som är färgad på fläckarna: rödbruna fläckar orsakas av för hög järnnivå, blågröna fläckar orsakas av koppar och grå fläckar kommer från alltför hög nivå magnesium.

Kör ditt poolfilter.
Låt ditt filter köras i 6-8 timmar om dagen för att hålla kemikalierna i cirkulation.

Håll dessa kemikalier balanserade.
Kontrollera ditt vatten dagligen. Helst bör pH-nivån ligga mellan mellan 7,2 och 7,6. Alkaliniteten bör ligga mellan 100 och 150 delar per miljon och klorhalten bör vara 3,0 per miljon. När det behövs, tillsätt kemikalier för rätt balansera.

Glasfiberpool erbjuder Poolservice i Stockholm

Vi arbetar i Storstockholm med omnejd. Vi kan hjälpa till med:

Poolservice – stängning och öppning av pooler.

Reparation – läckage, felsökning etc

Renovering . byte av liner, byte av andra komponenter

Installation  – poolvärmepump, saltklorinator, UV-lampa. Vi kan också hjälpa er att installera filtersystem

 

Poolstängning och poolstart. I stängning och öppning ingår:

 • Rengöring av pool, tak och täckning
 • Startar upp poolen med kemikalier
 • Backspolar filter
 • Reglerar vattennivån under inlopp respektive över, ev pluggar in- och utlopp
 • Tömmer slangar, filter, värmepump och cirkulationspump
 • På kundens begäran tar vi in cirkulationspump, värmepump och jetpump
 • Täcker poolen med plåtar
 • Tömmer vatten i annan utrustning såsom UV-lampa, satklorinator etc

 

Kontakta oss idag så tar vi hand om din glasfiberpool

Checklista inför ditt poolbygge

 • Innan ni påbörjar ert poolprojekt är det bra om ni har bilden vart poolen skall placeras klar för er.
 • Om möjligt är, bör en markundersökning ske, för att undersöka möjligheterna att placera poolen inom önskat område. Detta för att undvika dyra kostnader iform av sprängning eller att behöva gräva om.Ta reda på var el- eller vatten ledningar går över tomten. www.ledningskollen.se
 • Placering mot grannar. Olika avstånd till tomtgräns gäller ifrån kommun till kommun.
 • Planera elförsörjning till poolen och ev belysning ni vill ha runt poolområdet.
 • El till pool och värmekälla skall ligga enligt lag på egna grupper i proppskåpet. Samt vara jordfelssäkrade.
 • En pool förbrukar vatten , smart är att dra fram en vatenledning nära till poolen eller teknikrum
 • Vatten ledningar skall dras med frostsäkra produkter. Om inte, är minimidjupet 110cm vid nedgrävning.
 • Pump och filter bör placeras på 0,5m djupare än vad vatten linjen kommer att vara.
 • Placeras den högre, kan det behövas monteras backventiler.
 • Om ni bygger ett teknikrum under eller ovan mark, bör det inte placeras längre bort än vad pumpen klarar av att pumpa vatten. Se pumpens beskaffenhet.
 • Placera teknikrum så att motorljud inte stör.
 • Tänk på att likaså värmepumpen inte placeras för långt bort ifrån pool och pump. De flesta pumpar klarar dock att pumpa vatten horizontellt långa sträckor
 • När poolhålet grävs tänk på att inte gräva för ” stort” det är dyrt att återfylla med köpta material.
 • Följ poolleverantörens anvisningar till punk och pricka om hur schacktbotten skall utföras. Se bifogad grävinstruktion.
 • Ta reda på vad leverantören/pooltilverkaren har för krav på fyllnads material som skall användas under och ut med pool kropp. Felaktig montering kan göra så att garantier inte gäller.

Öppna poolen för säsongen

En av de främsta anledningarna till att man väljer att installera en glasfiberpool är det minimala underhåll de behöver. Men även dessa pooler kan behöva uppmärksamhet då och då.

Regelbundna underhållstips för din glasfiberpool:

Kemi: minst en gång i veckan bör du kontrollera nivån på dina pooldesinfektionsmedel och pH. Även om det rekommenderas att fylla på dina nivåer av klor eller andra desinfektionsmedel vid behov, bör pH inte justeras mer än en gång i veckan

Vattennivå: den optimala fyllnadsnivån för din pool är mittpunkten på din skimmare. Vid behov använd slang och fyll upp nivån. Vid till exempel ett kraftigt regnväder eller oavsiktlig överfyllning, kan en dränkbar pump vara ett bra alternativ - kontakta gärna oss för detaljer för att undvika skador.

Skimming: töm skummaren med några dagars mellanrum, men använd också ett nät och skumma bort löv och annat flytande skräp från vattenytan

Skrubbning: För att undvika missfärgning, borsta din pool minst två gånger i veckan – om du har en pooldammsugare, kör den enligt samma schema.

Filtrering: se till att din filterkorg töms regelbundet, minst en gång i veckan. Ställ också in ditt filterschema så att det körs i minst sex timmar om dagen under högsäsong.

Dessutom bör du ibland utföra månatliga underhållsuppgifter som:

KEMIKALIER: utöver dina pågående kontroller av desinfektionsmedel och pH-nivåer, bör du göra ett månatligt test av ditt poolvatten som inkluderar pH, total alkalinitet, kalciumhårdhet och cyanursyra.

FILTER: oavsett om du har en patron-, sand- eller kiselgurfilter är det en av de viktigaste delarna för att din pool ska fungera smidigt. Att rengöra ditt filter och regelbundet återspola ditt filtreringsrör är viktigt för att säkerställa tillförlitlig pumpfunktion.

INSPEKTION: för en glasfiberpool är en av de viktigaste regelbundna kontrollerna en visuell inspektion för sprickor.

FLÄCKAR: när du inspekterar sprickor, notera eventuella fläckar eller missfärgningar, särskilt längs vattenlinjen. En