Från dröm till verklighet.

6 enkla steg för installation av glasfiberpool från Glasfiberpool Stockholm

När ni bestämt er för vilken pool ni vill ha går ni i genom vilka tillbehör ni vill välja. värme och pooltäckning efter rekomendation och önskemål.

När poolen är beställd är det dax att förbereda trädgården. Använd gärna vår kunskap i vart som är bästa placering och erfarenheter.

 

När ni valt placering är det dax för markfirman att gräva schaktet. Med Varje pool kommer en utförlig beskrivning om hur Poolhålet grävs på bästa sätt och hur underlaget under poolen skall göras, samt en checklista på saker att tänka på.

Att tänka på:

Placering av pump och filter ska gärna vara nära poolen och på en nivå som ligger under poolens färdiga vattennivå

Strömtillförsel för pump och filter

 

Alla Våra Pooler levereras färdiga för installation, så ni slipper själva utföra den annars riskabla håltagningen för Inlopp Lampor och Skimmers (breddavlopp).

 

När Poolen levereras så placeras den direkt ner i det färdiga hålet. Höjden justeras så att Poolens överkant är i nivå.

Nu monteras bland annat lampor, inlopp och skimmers, rördragning av in och utgående vatten dras till pump och filter samt el till belysning.

När samltliga monteringar är gjorda är det dax att börja återfylla med stenkross runt poolen. Detta gör man samtidigt som man fyller på vatten i Poolen. När vatten nivån har nått upp till lamporna är det viktigt att kontrollera att dessa är täta innan ni fortsätter att fylla på med stenkross. Samma gäller när vattennivån har kommit upp till inlopp och skimmers.

Pump och filteranläggningen monteras ihop på angiven plats, om ni inte har beställt ett färdigt teknikrum i glasfiber som skall grävas ner. Dessa kommer färdigmonterade ifrån fabrik. Plug and Play.  Ni ansluter då bara in och utgående vatten till pool och värmekälla samt kopplar in el. Ett tips är att placera pumpstationen lite avsides eller inbyggt för att slippa ev ljud. Om ni valt en luftvärmepump gäller samma sak här, men tänk på att inte placera den mot någon granne då det kan uppfattas som störande.

När samtliga av ovan nämnda punkter är avklarade så är det bara att starta poolen och kontrolera så att anläggningen inte läcker och att flödena är riktiga.

När poolen är startad och vattnet cirkulerar så avslutar ni installationen med att påbörja vattenreningen med kemikalier eller den vattenreningsmetod ( salt uv etc) som ni valt.

Uppvärmningstiden av poolen beror på storlek av pool och apparatur.
Men man brukar räkna med 4-6 grader per dygn. Är dygnstemperaturen hög och att täckningen av poolen är god så minskar tiden och energiförbrukningen.

Varför en glasfiberpool?

Varför ska man välja att köpa en glasfiberpool istället för en traditionell Lainerpool med trä-, stål- eller betongstomme?

  1. Perfekt resultat: Få eller rent ut sagt inga moment kan göra så att slutresultatet blir dåligt eller inte perfekt. Detta då alla våra pooler är noga kontrollerade innan de lämnar fabriken och kommer färdiga hem till er.
  2. Dyr men Billigare: Eftersom poolerna kommer klara så har vi inga dyra monteringskostnader där man måste skruva ihop eller montera poolerna på plats. En monteringskostnad för en betongpool i storlek 4 x 8 m ligger på mellan 70 000 kr -130 000 kr i tillägg utöver vad ni redan köpt poolen för. Detta gör att det billigare priset i inköp för en byggsatspool blir dyrare i slutänden.
  3. Snabbare Byggtid: Då ingen utdragen montering eller byggtid krävs så tar en glasfiberpool som regel endast 1 vecka ifrån grävstart tills det att poolen är färdig och vattenfylld.
  4. Tryggare och bekymmersfritt ägande: Med en glasfiberpool utesluter ni risken med att poolen kommer börja läcka eller att någon lainer kan gå sönder. Ni behöver aldrig vara oroliga för att barnen eller kanske hunden river sönder duken t.ex. 
  5. Bättre ekonomi: Som beskrivet ovan har glasfiberpooler ingen lainer/duk i sig. Tyvärr så kommer alla pooler med lainer behöva byta den då den har en begränsad livslängd. Man brukar räkna med en livslängd på 10-15 år med en kostnad på 60 000 kr -70 000 kr. Vi har tyvärr varit med om kunder som bytt till glasfiberpool eftersom dom fått byta lainer 2 gånger på 10 år.
  6. Varaktighet: Om nu olyckan skulle vara framme täcks våra glasfiberpooler av en garanti på 40 år. Om det skulle ske en markförändring som skulle påverka poolen, t.ex tjäle eller jordras så är det faktiskt bara att lyfta ur poolen ur hålet, justera markskadorna och åter placera er pool i hålet. 
PS. Vi har glasfiberpooler ifrån Polyfaser och Multiforma monterade här i Sverige som idag är 18-19 år och fortfarande ser ut som nya. D.S

Vi finns här för dig. Rådgivning hela vägen.